100 рентабельність | на bizidei.ru.  Бізнес ідеї - Ідеї, бізнес плани - малому бізнесу, скачати документи.Не треба вважати, що загальновживаний у нас показник рентабельності, як співвідношення між прибутком і собівартістю – єдиний. Це зовсім не так. Визначати обсяг 100 рентабельності можна за формулою: Прибуток / Собівартість. Така формула є корисною тим, що дає можливість розрахувати відносну величину прибутку, отриманого на кожен долар, витрачений (точніше, вкладену) у виробництво кінцевого продукту. Так визначають рентабельність (прибутковість) понесених витрат. Проте одного лише показника рентабельності витрат буде мало для аналізу, результати якого використовують керівники або ж інвестори (замовники, акціонери).

Показник рентабельності характеризує достатність (недостатність) прибутку по відношенню до інших окремим величинам, які впливають не тільки на реалізацію і виробництво, але ще й на фінансово-господарську сферу діяльності даного підприємства.

При визначенні показників рентабельності прибутку (у чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають значний вплив на його отримання. Природно, одним з таких чинників є витрати. Адже саме від того, скільки ми вкладаємо у виробництво, залежить обсяг прибутку, який нам надходить у вигляді цін реалізації разом з компенсацією завданих витрат.

Однак відомо, що витрачати гроші на виробництво (торгівлю чи інший вид статутної діяльності) можна лише за умови наявності коштів для повноцінного здійснення такого роду витрат. Кошти, які вкладаються в бізнес, називають інвестиціями. Очевидно, що кожному з інвесторів набагато цікавіше знати прибутковість (рентабельність) його особистих інвестицій, ніж рентабельність принесених підприємству витрат.

Інвестиції та вкладення.

Потрібно відзначити те, що слова «інвестиція» і «вкладення» – синоніми. Виходячи з цього, собівартість готової продукції являють собою вкладення (інвестиції) підприємства у раніше виготовлену ним же продукцію, Засновники (акціонери) вкладають свої інвестиції в підприємство, а дане підприємство, відповідно, як самостійна одиниця може інвестувати як ці, так і інші грошові ресурси в сферу своєї діяльності. Якщо раніше серед показників рентабельності найвідомішим був згаданий показник прибутковості інвестицій підприємства у вже виготовлений, а іноді реалізований кінцевий продукт, то на сьогоднішній день все більшого значення набуває показник прибутковості коштів, які були інвестовані засновниками (акціонерами) в діяльність даного підприємства взагалі. Справа полягає в тому, що перший з цих показників, як би він не задовольняв керівника, не може дати уявлення про ефективне використання капіталу. Так як більша його частина залишилася за межами витрат на реалізовану продукцію: в запасах, товарах, фінансових коштах і дебіторам.

Питання про те, що робити у разі виникнення необхідності в будь-яких фінансових ресурсах, має вирішуватися без вагань: недобросовісний бізнесмен часто затримує виплату постачальникам і так користується безкоштовними кредитами, а добросовісний для початку спочатку на офіційному рівні проводить реєстрацію збільшення статутного фонду, а потім вкладає відповідні додаткові грошові складання. Акціонерні товариства в подібних випадках можуть випустити додатковий невелику кількість акцій для продажу. Тоді як володар контрольного пакета акцій може задуматися, чи варто допускати таке, нехай навіть тимчасове зниження рентабельності свого власного капіталу і, паралельно з цим, наживати собі нових зобов'язань з виплати акціонерам дивідендів, якщо можна просто взяти відносно недорогий кредит.

Ліверідж.

Потрібно відзначити, що термін «ліверідж» (leverage – система важелів, засіб впливу, сила впливу) зустрічається у великій кількості методик фінансового аналізу та в сучасній економічній літературі взагалі. Правда, в більшості таких розробок показники фінансового левериджу виявляється наповненим зовсім іншим змістом. Наприклад, досить часто можна почути, що фінансовий леверидж називають коефіцієнтом залежності від зобов'язань на довгий термін (про це далі).

Дані два показники не можна називати схожими між собою за своєю суттю. Наскільки неможливо за допомогою коефіцієнтів залежно від зобов'язань на довгий термін прийняти правильне рішення про можливі варіанти пошуку додаткових грошових ресурсів, настільки неможливо назвати цей коефіцієнт абсолютно позитивним або абсолютно негативним leverage. Тому краще відкласти цей найважливіший показник рентабельності до більш кращих часів. Хочеться вірити, що пом'якшення кредитно-інвестиційної системи залишилося чекати зовсім недовго.

100 рентабельність продажів по-іншому можна ще назвати маржею прибутку. Вона характеризує, скільки прибутку приносить кожний рубль обсягів реалізації. Маржу прибутку часто, визначають окремо по кожному конкретному виду діяльності або по кожній групі вже реалізованих товарів: Рентабельність продажів = прибуток від реалізації рентабельність / чиста реалізація продажів.

Джерело: www.bizidei.ru