Офіційно-діловий стиль російської мови

Офіційно-діловий стиль призначений для передачі ділової інформації. Він використовується для написання офіційних документів, довідок, доповідних, звітів, протоколів, заяв, застосовується для листування між громадянами та установами.

Окрім вищеперелічених, жанрами цього стилю є наказ, кодекс, статут, договір, довіреність, розписка, акт, інструкція і т.д. Отже, його основні характеристики – це чіткість, точність, стислість і однозначність. Діловий стиль не дозволяє використовувати слова в переносному значенні, говорити неясно чи натяками.

У діловому стилі ми використовуємо так звані штампи (стандартні вирази): на підставі вищесказаного, згідно з наказом, відповідно до розпорядження, доводжу до Вашого відома і т.д. Для ділового стилю характерне використання віддієслівних іменників (несплата, виконання), дієслів у формі наказового способу (проробіть, виконайте) і інфінітива (необхідно зробити,
потрібно звірити), а також похідних прийменників (на увазі, за браком).

Звичайно, в офіційно-діловому стилі не місце діалектизми, просторічні словами; не потрібна тут і емоційно-забарвлена лексика.

У діловому стилі не вітається заміщення імен займенниками, оскільки в цьому випадку може порушитися один з головних принципів ділового мовлення – однозначність.

В офіційно-ділових текстах використовується строгий порядок слів у реченні, немає інверсії, переважають безособові і інфінітивні конструкції. Мова до межі стандартизована, аж до бланків, що підлягають заповненню.

Офіційно-діловий стиль – самий консервативний стиль російської мови. Він вимагає строгості і конкретності, не залишаючи місця емоціям.